Pomůžeme Vám s účastí na velkých mezinárodních akcích a zviditelnit Vaš inovativní nápad

Nabízíme Vám prezentaci na mezinárodních akcích

Jako účastník aktivity CzechDemo budete mít jedinečnou možnost zúčastnit
se vyhlášených mezinárodních start-upových akcí (konferencí, festivalů, veletrhů, atd.), na kterých budete mít příležitost prezentovat svůj produkt/službu, ucházet se o zájem investora a během networkingu navázat důležité kontakty.
Využijte cenných rad mentora a prezentujte svou firmu efektivně.

 

 • Prezentujte se na oborových konferencích a veletrzích dle vlastního výběru!

  Neváhejte a podejte přihlášku od 1.10. do 11.11.2019.
 • Zúčastněte se mezinárodních konferencí nebo veletrhů

  S naším programem se můžete zůčastnit mezinárodních konferencí nebo festivalů typu: CES, Slush, TechCrunch Disrupt…

CzechDemo je určen
pro české podniky s:

 • inovativním produktem/službou min. prototypem/beta verzí produktu
 • stářím do 7 let
 • maximálně 50 zaměstnanci
 • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
 • statutem právnické osoby
 • motivací mezinárodně působit

Co od nás můžete získat?

ÚČAST
NA AKCI

Vstup a vlastní výstavní stánek.

MENTORING
A PORADENSTVÍ

Cenné rady od zkušených mentorů.

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Důkladná příprava na propagaci.

LETENKY
.

Doprava na zahraniční akci.